Asalamu Alaikom kära syskon!  Glömma inte att betala Zakat Alfitr!  Zakat Alfitr är 75 kr per person.  Summan kan ni betala i moskén.  Moskén samarbetar med väletablerade välgörenhetsorganisationer i Sverige som innehar ett 90-konto vilket innebär att era pengar hamnar i säkra händer och går direkt till de behövande.  Zakat al-fitr är en obligatorisk välgörenhet för varje muslim som ges ut i slutet av ramadanmånaden.  'Ibn 'Umar (ra) sade: "Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) uppmanade oss att ge beloppet i form av en saa' dadlar eller en saa' korn som Zakat al-fitr för varje muslim, gammal som ung, man som kvinna, fri som slav." (Rapporterad av al-Bukhari och Muslim).  Avsikten med Zakat al-fitr är att rena den som fastat från någon form av oanständig handling eller tal som kan ha begåtts under fastan. Det hjälper också den fattige och behövande.  Ibn Abbas (ra) sade: "Allahs budbärare (Allahs frid och välsignelser vare över honom) uppmanade den fastande att betala Zakat al-fitr för att skydda honom från alla oanständiga handlingar och tal och i avsikt att förse de behövande med mat."

Asalamu Alaikom kära syskon!
Glömma inte att betala Zakat Alfitr!
Zakat Alfitr är 75 kr per person.
Summan kan ni betala i moskén.
Moskén samarbetar med väletablerade välgörenhetsorganisationer i Sverige som innehar ett 90-konto vilket innebär att era pengar hamnar i säkra händer och går direkt till de behövande.
Zakat al-fitr är en obligatorisk välgörenhet för varje muslim som ges ut i slutet av ramadanmånaden.
‘Ibn ‘Umar (ra) sade: “Profeten (Allahs frid och välsignelser vare över honom) uppmanade oss att ge beloppet i form av en saa’ dadlar eller en saa’ korn som Zakat al-fitr för varje muslim, gammal som ung, man som kvinna, fri som slav.” (Rapporterad av al-Bukhari och Muslim).
Avsikten med Zakat al-fitr är att rena den som fastat från någon form av oanständig handling eller tal som kan ha begåtts under fastan. Det hjälper också den fattige och behövande.
Ibn Abbas (ra) sade: “Allahs budbärare (Allahs frid och välsignelser vare över honom) uppmanade den fastande att betala Zakat al-fitr för att skydda honom från alla oanständiga handlingar och tal och i avsikt att förse de behövande med mat.”