Moskéns aktiviteter

Koran undervisning

En auktoriserad person förklarar koranen och lär ut för barn såväl för vuxna.

Idrott och hälsa

I moskén hålls det temadagar där det kan handla om hälsan och olika sjukdomar. Temadagarna hålls av moskéns medlemmar som är utbildade läkare. Det kan handla om matvanor, diabetes, fetma, tandhälsan mm…

Fysiska aktiviteter ordnas med jämna mellanrum för barn och vuxna.

Ramadan

Är en helig månad där moskéns medlemmar anstränger sig lite extra både andligt och aktivitetsmässigt. Salat attarawih ”kvällsbön” Hålls alltid efter salat al ishaa på kvällen under fastemånaden Ramadan. Det är alltid mycket folk dygnet runt i moskéns lokaler särskilt under fastemånaden Ramadan. Under denna månad finns en obeskrivlig glädje bland alla muslimer runt omkring i världen. Under fastetiden erbjuds föreläsningar och lite regelverk kring fastemånaden Ramadan.

Nattbön

Moskén öppnar sina dörrar nattetid under fastemånaden ramadan för sina medlemmar och erbjuder även sovplatser under de sista 10dagarna i Ramadan.

Suhur

En måltid som man äter på morgonen tillsammans med sina bröder/systrar i moskén före morgonbönen (salat Al-fajr) därefter ber vi tillsammans och sedan läser lite Koran en kort stund.

Föreläsningar

Föreläsningar, studiecirklar, korta påminnelser och föredrag inom olika kategorier av islam hålls på svenska, arabiska, somaliska och bosniska i moskén.

Läxhjälp

Läxhjälp för alla som behöver det. Vi som hjälper till har minst gymnasieutbildning eller påbörjad högskolutbildning! Vi lovar att det kommer att bli roligare och enklare än att plugga ensam!

Vigselförrättning

Just nu har vi inte tillstånd att utföra vigselförrättning.

Begravning

Moskén erbjuder sina medlemmar hjälp till en muslimsk begravning. Vi tar hand om i ordning görandet av den avlidne och begravningen. Moskén erbjuder även vid behov sin aula som samlingsplats för den avlidnes anhöriga om det så önskas.

Sjukhusbesök

Moskén har inlett ett samarbete sedan ett par år tillbaka med Region Örebro Län som ger dig rätten att kräva besök av en Imam under sjukhusvistelse på det språket som du önskar!

Fängelsebesök

Moskén erbjuder intagna vid Örebro läns anstalter besök av en Imam för råd och hjälp vid andliga frågor.

Umrah & Hajj-resor

Moskén arrangerar Hajj eller Umrah resor årligen för sina medlemmar. Är du intresserad och vill ha mer info är du välkommen att kontakta oss.

 Religionsdialog

Moskén deltar i religionsdialog träffar mellan Örebros olika trossamfund. Är din församling intresserad av att komma i kontakt med oss kontakta då Hassan Montaugi på telefon: 0700736448