Moskéns målsättningar: 

1. Att utföra de fem bönerna, fredagsbönen och högtidsböner i moskén.
2. Att ge korrekt information och kunskap om islam såväl muslimer och till icke-muslimer, samt motverka fördomar.
3. Att anordna kurser, seminarier samt konferenser för våra medlemmar i kommunen.
4. Att verka för en svensk muslimsk identitet samt främja mångfaldstänkandet bland våra medlemmar.
5. Att samarbeta med andra svenska eller muslimska föreningar för att förbättra samförstånd och öka samverkan.
6. Att arbeta för främjandet av ett sunt liv bland våra ungdomar fritt från drog- och alkoholberoende.
7. Att arbeta för att motverka all slags diskriminering av våra medlemmar i samhällets alla områden.
8. Att ta hand om dem nya muslimerna samt lära dem religionen.
9. Att hjälpa muslimer i Örebro så gott som möjligt med deras funderingar och frågor kring islam och andra viktiga frågor.
10. Att arrangera Hajj och Umrah resor för Örebros muslimer samt att hjälpa dem ekonomiskt om det skulle behövas.
11. Att kunna förmedla och lösa oenigheter och konflikter bland muslimerna om det skulle uppstå.
12. Att besöka muslimerna på sjukhus, fängelse och mm…
13. Att stödja muslimerna i deras livsfrågor och vardag som t.ex. vid begravning, vigsel, skilsmässa och mm…