Ord av stödjande gäster


i Örebro moskén
efter branden