Ord av stödjande gäster

i Örebro moskén
efter branden