Boka studiebesök

Varje år besöks moskén av hundratals personer från den offentliga sektorn, partipolitiska organisationer, föreningar, andra församlingar samt privatpersoner som är intresserade av moskéns aktiviteter. Således besöks moskén årligen av hundratals studenter, lärarkandidater, kommunala tjänstemän m.fl. som gemensamt bildar en viktig länk mellan moskén och det svenska samhället. Skolungdomar och studenter vänder sig ofta till moskén för att få hjälp med skolarbeten i religions- och kultur undervisning. Är ni intresserade av att besöka moskén så är ni också hjärtligt välkomna att boka tid genom att maila oss.

Att tänka på vid besök av moskén

Inledning

Vanligtvis är muslimer mycket förtjusta i att visa upp sin moské och dela med sig av det de håller som kärast i hjärtat. Innan man besöker moskén så är det viktigt att veta lite om hur man uppför sig på denna plats som för muslimer är ett heligt rum. Därför vill vi berätta lite om dessa regler så att moskébesöket blir lyckat både för besökaren och för de muslimer som befinner sig i moskén. Det ord muslimer oftast använder för moské är masjid – som betyder ”den plats där man knäfaller” på arabiska.

Innan man besöker en moské är det viktigt att besökaren tar en liten tankeställare om hur man själv känner inför besöket. Muslimerna i moskéerna vill inte att besökare känner sig obekväma. Likaså vill heller inte de känna sig obekväma genom att kritik riktas mot deras sätt att dyrka Gud eller mot deras religion. Frågor är alltid välkomna, men negativa jämförelser med besökarens egna sedvänjor och bruk kanske inte är det bästa sättet att etablera ett vänskapligt förhållande.

Även när man besöker moskén i grupp eller ensam så är det viktigt att följa moskéns riktlinjer för hur man bör klä sig och hur man uppträder för att undvika att väcka anstöt. När det gäller gruppbesök är det viktigt att tänka på att man inte talar för högt så att man inte stör de bedjande i moskén. Det är bra att meddela till moskén i god tid innan besöket om en besökare i en grupp har särskilda behov så att de kan ordna med den hjälp som behövs. Till exempel, även då det är tradition i en moské att sitta ner på golvet så kan det ordnas med stolar till besökare som är äldre eller har något funktionshinder.

Klädsel vid besök i moské

Anständig klädsel är viktigt för både män och kvinnor. För kvinnor menas det i detta sammanhang kjolar eller byxor som inte är transparenta. Män förväntas bära långbyxor. Skorna tar man av sig och ställer i skohyllor innan man går in i bönerummet, eller som även är vanligt, direkt vid ingången till byggnaden.

När man går in i en moské

Besökare kan ibland hälsas med orden ”as-salâmu alaykum” vilket betyder ”Guds Frid vare med dig”, den hälsning som alla muslimer använder sig av. Man kan svara ”wa alaykumus-salâm” vilket betyder ”och Guds Frid vare med dig”. Sträck inte fram handen för att hälsa på personer av det motsatta könet. Innan man går in i moskéns bönerum utför muslimska män och kvinnor den rituella tvagningen (tvättar armar, ansikte och fötter med vatten) om de inte redan gjort detta hemma. Som icke-muslim behöver man inte tvaga sig.

När man går in i bönerummet

Gå in i bönerummet under tystnad och sätt dig på golvet och undvik att sträcka ut benen mot qibla, vilket är böneriktningen mot Mecka, såtillvida du inte har medicinska skäl att göra det. Om man besöker tillsammans med en grupp under en pågående bönetid är det bäst om man sätter sig i rummets bakre del.

Gudsdyrkan i en moské

När bönen pågår så är icke-muslimer välkomna att se på. Salat är en arabisk term för den rituella bön som utförs – helst gemensamt i moskén – fem gånger om dagen. Om man vill pröva på att utföra bönen rekommenderar vi att fråga någon efter bönen som kan visa hur man gör, hellre än att göra den tillsammans med bönegruppen. Om man kommer in i moskén under pågående bönetid förväntas det att man letar upp ett ställe längst bak för att observera bönen därifrån under tystnad. Det förväntas inte av besökaren att utföra några särskilda fysiska vördnadsgester inne i moskén, förutom att avlägsna sina skor och uppträda allmänt respektfullt.

Kvinnor som besöker en moské

I väst är det vanligt att både män och kvinnor besöker moské för att utföra bönen. Då det inte finns många moskéer tillhands är de allt som oftast fulla, särskilt på fredagar. Det är då vanligt att en moské har två eller fler våningar för att utnyttja rummet maximalt. I dessa moskéer är avdelningen för kvinnor oftast på översta våningen, eller balkongen, då män och kvinnor utför bönen i separata grupper. Imamen (eller böneledaren) står alltid längst fram i moskén. I muslimska länder är det även vanligt att kvinnornas avdelning är längst bak i bönerummet. Fredagsbönen är obligatorisk för män, men inte för kvinnor. I väst är det ändå vanligt att många kvinnor kommer till moskén för fredagsbönen.

OBS! Det är minst 2 veckors väntetid för skolklasser som vill besöka oss därför rekommenderar vi en god framförhållning för den som vill boka studiebesök.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

    Namn*

    E-post*

    Telefon*

    Meddelande