tvagning 1

Assalamu alaikom kära syskon!

Renoveringsarbetet i moskéns tvagningsplats nu klart och är åter i bruk. Det som är nytt är att det har tillkommit en handikappanpassad tvagninsplats.

Alhamdulillah, det blev ett lyckat renoveringsprojekt och moskéns styrelse riktar ett stort tack till de bröder som har utfört och säkerställt renoveringen för ett mycket gediget arbete. Styrelsen tackar även alla medlemmar som på något sätt bidragit till utförandet av arbetet.

Må Allah belöna er!