Pressmeddelande tisdag den 26 september 2017 Med anledning av nattens brand vill Örebro moskés styrelse kommunicera följande till allmänheten. Lyckligtvis har ingen kommit till skada, men en fruktan för det okända, rädslan för islam, kan ha lett till att ännu en moské nu brunnit ned till marken. Det är sorgligt och det är skrämmande att det återigen har hänt, att det nu blivit Örebro moskés tur att utsättas för mordbrand, men det är tyvärr inte förvånande. Under en längre tid har det funnits en hotbild som riktats mot moskén, en hotbild som såväl styrelsen som polisen varit medvetna om. ”Motivet bakom branden är ännu oklart och vi vill undvika spekulationer kring just denna mordbrand”, förmedlar styrelsen i det Islamiska Kulturcentret ”Men faktum är att denna händelse inte är den enda av sitt slag. Attacker mot muslimer och moskéer har ökat markant på senare tid.” Vi hoppas att berörda myndigheter skall ta sitt ansvar och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda alla sina medborgare. Muslimer och Islamiska Kulturcentret i Örebro har funnits längre än byggnaden som brunnit ned, och de kommer att bestå. Arbetet med att främja en sund monoteistisk gudstro, att frambringa rättvisa och att stödja de behövande i Sverige och runtom i världen kommer likaså att fortsätta.

Pressmeddelande tisdag den 26 september 2017
Med anledning av nattens brand vill Örebro moskés styrelse kommunicera följande till allmänheten.
Lyckligtvis har ingen kommit till skada, men en fruktan för det okända, rädslan för islam, kan ha lett till att ännu en moské nu brunnit ned till marken. Det är sorgligt och det är skrämmande att det återigen har hänt, att det nu blivit Örebro moskés tur att utsättas för mordbrand, men det är tyvärr inte förvånande. Under en längre tid har det funnits en hotbild som riktats mot moskén, en hotbild som såväl styrelsen som polisen varit medvetna om.
”Motivet bakom branden är ännu oklart och vi vill undvika spekulationer kring just denna mordbrand”, förmedlar styrelsen i det Islamiska Kulturcentret ”Men faktum är att denna händelse inte är den enda av sitt slag. Attacker mot muslimer och moskéer har ökat markant på senare tid.”
Vi hoppas att berörda myndigheter skall ta sitt ansvar och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda alla sina medborgare. Muslimer och Islamiska Kulturcentret i Örebro har funnits längre än byggnaden som brunnit ned, och de kommer att bestå. Arbetet med att främja en sund monoteistisk gudstro, att frambringa rättvisa och att stödja de behövande i Sverige och runtom i världen kommer likaså att fortsätta.

Pressmeddelande tisdag den 26 september 2017
Med anledning av nattens brand vill Örebro moskés styrelse kommunicera följande till allmänheten.
Lyckligtvis har ingen kommit till skada, men en fruktan för det okända, rädslan för islam, kan ha lett till att ännu en moské nu brunnit ned till marken. Det är sorgligt och det är skrämmande att det återigen har hänt, att det nu blivit Örebro moskés tur att utsättas för mordbrand, men det är tyvärr inte förvånande. Under en längre tid har det funnits en hotbild som riktats mot moskén, en hotbild som såväl styrelsen som polisen varit medvetna om.
”Motivet bakom branden är ännu oklart och vi vill undvika spekulationer kring just denna mordbrand”, förmedlar styrelsen i det Islamiska Kulturcentret ”Men faktum är att denna händelse inte är den enda av sitt slag. Attacker mot muslimer och moskéer har ökat markant på senare tid.”
Vi hoppas att berörda myndigheter skall ta sitt ansvar och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda alla sina medborgare. Muslimer och Islamiska Kulturcentret i Örebro har funnits längre än byggnaden som brunnit ned, och de kommer att bestå. Arbetet med att främja en sund monoteistisk gudstro, att frambringa rättvisa och att stödja de behövande i Sverige och runtom i världen kommer likaså att fortsätta.