I kampen mot extremism och radikalisering får progressiva krafter inte förknippas med
terrorverksamhet. Örebro Moské ska tvärtom få mer resurser att driva sitt viktiga arbete
bland församlingsmedlemmarna i hela länet.

Nyheterna om Örebro Moské har den senaste tiden varit mestadels negativa och
misstänkliggörande. Det är en mycket farlig diskurs som förknippar svenska moskéer med
terror- och rekryteringsverksamhet.

”Vår moské samlar flera tusen människor, att på detta sätt misstänkliggöra församlingen har
haft en negativ påverkan och skapat en allvarlig hotbild mot moskén. Det är mycket tråkigt.”
Säger Jamal Lamhamdi, talesperson för Örebro Moské.

Örebro Moské drivs av ideella krafter och har som målsättning att tillgodese sina
medlemmars andliga behov, främja en svensksmuslimsk identitet och ge en korrekt bild om
islam och på så sätt minska fördomarna om muslimer.

Verksamheten präglas av möten, dialog, samtal och samarbete. Bland annat erbjuder moskén
medlemmarna kurser, seminarier, föreläsningar, konferenser, begravningstjänster,
vigselceremonier. Även är moskén en socialmötesplats för både medlemmar och hela samhället.

Vi har under våren tagit initiativ till ett möte med kommunledningen där vi påpekade vikten av
samverkan i arbetet mot extremism.

Utanförskap och det politiska läget i Mellanöstern är två avgörande faktorer för resorna.

Att beskylla denna globala utmaning på svenska moskéer är därför mycket problematiskt och ökar endast motsättningarna i samhället.