Våra medlemmar ser koranbränning som hets mot folkgrupp.

I Sverige har under de senaste åren pågått en avskyvärd aktion och hets mot den muslimska minoriteten. Denna handling har skapat rädsla och oro samt påverkat muslimernas vardag. Dessutom har detta försämrat Sveriges relationer och anseende hos omvärlden. Vi har fått veta att en av dessa avskyvärda aktioner kommer att äga rum här i Örebro den 5 september 2023. Myndigheterna har varit tvungna att höja säkerhetsnivån i Sverige till näst högsta.

Vår statsminister Ulf Kristersson påpekade redan den 21 jan 2023 på Twitter ”…brännandet av religiösa skrifter är djupt respektlöst”.

Vi håller med statsministerns uttal och upplever samtidigt att detta är hets mot folkgrupp. Vår uppfattning är att detta splittrar vårt samhälle.

Författaren Heinrich Heine skrev redan år 1823 ”Där man bränner böcker, bränner man till slut människor” Det finns tyvärr många exempel från

världshistorien som visar att detta stämmer. Ett tydligt sådant är bokbålen på 30-talet under Nazityskland.

Våra medlemmar är ledsna, oroliga och känner sig djupt kränkta av dessa aktioner, som direkt riktas mot dem som minoritetsgrupp. Våra medlemmar har stort förtroende och hopp om att våra politiker skall komma med en långsiktig lösning som förenar vårt samhälle.

Örebro moskéns ståndpunkt:

  • Vi fördömer denna avskyvärda handling och ser det som hets mot folkgrupp
  • Vi uppmanar våra medlemmar att vara återhållsamma och inte möta hat med hat.
  • Vår moské är öppen för alla. Framför allt för våra oroliga medlemmar såsom barn, ungdomar, vuxna, mm.

 

Örebro moské startades under1970-talet och har idag ca 700 medlemmar och 4000 besökare per månad från hela länet. Samtliga ser moskén som sin samlingsplats. Örebro moské tror på dialog och står för respekt till mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

“Moské” är det svenska namnet för en plats för muslimsk tillbedjan, motsvarande en kyrka, synagoga eller tempel i andra trosuppfattningar. Vi kallar moské för “masjid” vilket ordagrant betyder plats för bön. Vår moské är också känd som ett islamisk kulturcentra. Vi deltar för fullt i samhällsutvecklingen genom t ex. ta emot studiebesök, anordna olika evenemang så som barnfestival osv.  Samarbeta med olika aktörer i samhället såsom myndigheter och ideella föreningar.

Ledningen vid Örebro moské.