asfat parkering1

Tidigare idag utfördes asfalteringsjobb och justering av brunnar på delar av moskéns stora parkering. Alhamdulillah, allt gick enligt planerna och moskéns styrelse tackar alla medlemmar för visat överseende under tiden arbetet pågick. Moskéns styrelse tackar även alla som på något sätt bidrog till att utföra detta jobb. Må Allah belöna er!