Ramadans tidtabell som gäller för Örebro län.

Må Allah acceptera vår bön och fasta!