Bönetidtabell för den välsignade månaden Ramadan 2022.
Må Allah acceptera vår bön och fasta!