Pressmeddelande!

Stiftelsens VD och Vice ordförande meddelar att de kliver av sina roller efter årsskiftet.

Detta med anledning av att försenad inlämnad årsredovisning har uppmärksammats. Årsredovisningar har inte kommit in i tid vilket har lett till böter.

VD:n menar att det har varit svårt och tufft efter moskébranden att driva verksamheten då många dokument totalförstördes.

Stiftelsen Örebro moské.