Vi vill påminna våra medlemmar om Korantävlingen som anordnas för barn och unga!
Sista anmälningsdagen är 16Sep
Fyll gärna i blanketten nedan för att kunna delta.
Anmäl dig snarast.