Välkommen till  söndagsföreläsningen som börjar direkt efter Asr-bönen.

Språk: svenska