Bakgrund och historik

Islamiska kulturcentret grundades år 1978 av ett antal personer som ville starta en förening för Örebros muslimer. Allt började med att de hyrde en lägenhet som betraktades senare som en lokal och en mötesplats. Syftet med föreningen var att muslimer skulle finna sina andliga behov, bevara den muslimska identiteten och förstärka sin närvaro i samhället. Så småningom började antalet muslimer att öka i staden vilket gjorde att lokalen som man hade då blev för liten. Då blev man tvungen att söka sig vidare efter en större lokal som kunde rymma alla medlemmar och då blev den på Fredsgatan i centrala Örebro. En lokal som kunde rymma ca 250 personer.

Efter många år i Fredsgatans lokal hade man kommit fram till att även den lokalen började bli för liten. Detta var på grund av immigranter, nyfödda muslimer och konvertiter. Under de många åren på Fredsgatans lokal fick man massvis av klagomål från grannar och hyresvärd med anledning av störning. Vilket resulterade ledde till att hyresvärden bytte hyreskontraktets villkor från ett årligt hyreskontrakt till ett kvartal vis hyreskontrakt som behövde beviljas och godkännas av själva hyresvärden för att man skulle få stanna kvar i lokalen. Det var en jobbig period och situation för alla medlemmar då.

Efter det bestämde styrelsen sig som var förtroende valda då att göra sitt bästa för att få tag i en större lokal med enklare villkor. De fann att Jehovas vittnens lokaler i Örebro var till salu. De la in ett bud och började samla bidrag från Sveriges muslimer i olika städer samt från muslimska och europiska länder. I juni 2007 bildade Stiftelsen Örebro moské sin verksamhet.  Den besöks idag (2012) av mer än 5000 besökare i månaden, med ursprung från olika länder. Vår moské är sunni inriktad och är öppen för alla som vill delta i våra aktiviteter, Våra medlemmar är av ca 25 olika nationaliteter.

Moskéns målsättningar

1. Att utföra de fem bönerna, fredagsbönen och högtids böner i moskén.
2. Att ge korrekt information och kunskap om islam till såväl muslimer som andra, samt motverka fördomar.
3. Att anordna kurser, seminarier samt konferenser för våra medlemmar i kommunen.
4. Att verka för en svensk muslimsk identitet samt främja mångfaldstänkandet bland våra medlemmar.
5. Att samarbeta med andra svenska eller muslimska föreningar för att förbättra samförstånd och öka samverkan.
6. Att arbeta för främjandet av ett sunt liv bland våra ungdomar fritt från drog- och alkoholberoende.
7. Att arbeta för att motverka all slags diskriminering av våra medlemmar i samhällets alla områden.
8. Att ta hand om dem nya muslimerna samt lära dem religionen.
9. Att hjälpa alla muslimer i Örebro så gott som möjligt med deras funderingar och frågor kring islam och andra viktiga frågor.
10. Att arrangera Hajj och Umrah resor för Örebros muslimer samt att hjälpa dem ekonomiskt om det skulle behövas.
11. Att kunna förmedla och lösa oenigheter och konflikter bland muslimerna om det skulle uppstå.
12. Att besöka muslimerna på sjukhus, fängelse och mm…
13. Att stödja muslimerna i deras livsfrågor och vardag som t.ex. När det gäller begravning, vigsel, skilsmässa och mm…