Moskéns aktiviteter

 • Koran-skola

Där man undervisar koranen för barn såväl för vuxna. En auktoriserad person förklarar koranen och lär ut för pojkar och flickor.

 • Idrott och hälsa

I moskén hålls det temadagar där det kan handla om hälsan och olika sjukdomar. Temadagarna hålls av moskéns medlemmar som är utbildade läkare i. Det kan handla om matvanor, diabetes, fetma, tandhälsan mm…

 • Ramadan

Är en helig månad där moskéns medlemmar anstränger sig lite extra både andligt och aktivitetsmässigt. Salat attarawih ”kvällsbön” Hålls alltid efter salat al ishaa på kvällen under månaden Ramadan. Det är alltid mycket folk dygnet runt i moskéns lokaler. Under denna månad finns en obeskrivlig glädje bland alla muslimer runt omkring i världen. Under fastetiden erbjuds föreläsningar och lite regelverk som berör fastemånaden Ramadan.

 • Natt bön

Moskén öppnar sina dörrar nattetid under fastemånaden ramadan för sina medlemmar och erbjuder även sovplatser under de sista 10dagarna i Ramadan.

 • Suhur

En måltid som man äter på morgonen tillsammans med sina bröder/systrar i moskén före salat Al-fajr därefter ber vi tillsammans och sedan läser lite Koran en kort stund.

 • Föreläsningar

Föreläsningar, studiecirklar, korta påminnelser och föredrag inom olika kategorier av islam hålls på svenska, arabiska, somaliska och bosniska i moskén.

 • Läxhjälp

Är det något ämne utöver så hjälper vi gärna till om det finns tid över. Vi som hjälper till har minst gymnasieutbildning eller påbörjad högskolutbildning! Vi lovar att det kommer att bli roligare och enklare än att plugga ensam!

 • Vigselförrättning

Just nu har vi inte tillstånd att utföra vigselförrättning.

 • Begravning

Moskén erbjuder sina medlemmar hjälp till en muslimsk begravning. Vi tar hand om iordning görandet av den avlidne och begravningen. Sedan erbjuds det vid behov moskéns aula som samlingsplats för den avlidnes anhöriga om det så önskas.

 • Sjukhusbesök

Moskén har inlett ett samarbete sedan ett par år tillbaka med Örebro Universitets sjukhus. Som ger dig rätten att kräva besök av en Imam under din sjukhusvistelse på det språket som du önskar!

 • Fängelsebesök

Moskén erbjuder intagna vid Örebro läns anstalter besök av en Imam för råd och hjälp vid andliga frågor.

 • Umrah & Hajj-resor

Moskén arrangerar Hajj eller Umrah resor årligen för sina medlemmar. Är du intresserad och vill ha mer info kontakta jamal@orebromoske.se

 

 • Religionsdialog

Örebro moské deltar i religion dialogsträffar mellan Örebros olika trossamfund. Är din församling intresserad av att komma i kontakt med oss kontakta då Hassan Montaugi på telefon 0700736448

 

 • Omskärelse för pojkar

Moskén samarbetar med en legitimerad läkare i Örebro som utför omskärelse på pojkar i en privat klinik för mer info besök: www.manillakliniken.se